Základní údaje:

Název: SAFICHEM, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 04172043
Sídlo: Vídeňská 104, 252 42 Vestec

Zapsána pod značkou: B 20728 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.